BEVEZETŐ OLDAL
 
 
TEVÉKENYSÉGEK
2010. ÁPRILIS 1-től MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS SZERVIZÜNKBEN!
 
Az új rendelet integrálta a környezetvédelmi és műszaki vizsgát. Így a kettőnek a díja is egységes lett.
A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával és az időszakos
vizsgálatával kapcsolatos, 2010. január 1-jén hatályba lépő változások.

Tájékoztató a járműtulajdonosok részére
A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló, 2009/40 EK irányelv
szabályainak magyar jogrendbe való integrálása alapján 2010. január 1-jétől jelentősen
módosul a járművek műszaki vizsgálatának rendje.
Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi
felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi, így az állampolgárok számára választásuk
szerint biztosított a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és műszaki követelmények
megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen egy eljárásban, ebből következően lényegesen
rövidebb idő alatt valósuljon meg.
Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel, a közlekedési hatóság – az általa
kiadott Műszaki Adatlap alapján – a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen
meghosszabbítja, az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti.
A közlekedési hatóságnál a jármű forgalmi engedélyében – a műszaki vizsga végén – az
érvényességi idő, a következő műszaki vizsga idejének rögzítésével érvényesítésre kerül.
Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető, vagy a műszaki vizsga során olyan
megállapításokra kerül sor, mely alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági
bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) továbbra is el kell menni az okmányirodához, ahol a
forgalmi engedély cseréje, vagy érvényesítése megtörténik.
A fentiek alapján 2010. január 1.-től a jármű műszaki és környezetvédelmi megfelelőségét
kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez az érvényesítő címke és a plakett tartozik.
A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnik. A
járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség
időpontjáig lehet részt venni.
A gépjárművek környezetvédelmi ellenőrzését az időszakos vizsgálat határidejéhez igazodva
kell elvégezni. Lássunk néhány példát:
• Műszaki érvényesség 2011. március, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010.
január › a környezetvédelmi ellenőrzést csak 2011 márciusában kell elvégezni.
• Műszaki érvényesség 2010. január, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010.
december › a környezetvédelmi ellenőrzést 2010 januárjában kell elvégezni.
• Műszaki vizsga 2009.decemberben megtörtént, annak érvényessége 2011. december,
környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. január › a környezetvédelmi
ellenőrzést csak 2011. decemberben a műszaki vizsgával együtt kell elvégezni.
Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége nő abban a tekintetben, hogy
a jármű műszaki állapota feleljen meg a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január 1-jétől kezdődően, a
hatósági ellenőrzést követően, a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje
megszüntetésre, míg a környezetvédelmi plakett és az érvényesítő címke a jármű
rendszámáról eltávolításra kerül.
Az előbbi esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a
jármű vezetője a járművével - saját felelősségére és kockázatára - a helyszínt elhagyhatja,
közlekedhet, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.
Ezt követően a műszaki vizsgára bejelentkezhet, a bejelentkezés során kap igazolást attól a
vizsgáló állomástól, ahol a vizsgálatot elvégezik. Ezen igazolás egyszeri alkalomra szóló
útvonalengedélynek felel meg.
A fentieken túl további jelentős változás, hogy megszűnik az integrált vizsgálat, és helyette –
a műszaki vizsga során – a jármű előzetes eredetiség vizsgálatát végzik el minden olyan
esetben, amikor korábban a nyilvántartás (integrált és eredetiségvizsgálati hatósági
nyilvántartás) alapján nem került sor. Ennek díja természetesen hozzáadódik a műszaki
megvizsgálás díjához. A változás lényege, hogy a hatósági nyilvántartások alapján kerül
megállapításra, hogy a jármű korábban átesett-e integrált, vagy eredetiségvizsgálaton
A gépjárművek forgalomból történő végleges kivonása
A 2010. január elsejével életbelépő jogszabály módosulások a gépjármű tulajdonosok
vonatkozásában változást nem jelentenek. A forgalomból végleges kivonásra szánt
gépjárműveket a Nemzeti Közlekedési Hatósággal megállapodási szerződést kötött regisztrált
gépjárműbontóknál kell bontásra leadni. A gépjármű bontók az átvételről bontási átvételi
igazolást állítanak ki. A jármű forgalomból történő kivonása az okmányirodákban történik,
ahol be kell mutatni a bontás átvételi igazolást, valamint a jármű egyéb okmányait.
Egy – a későbbiekben megjelenő kormányrendelet – fogja szabályozni a közlekedésiigazgatás
területén, a jármű tulajdonváltozásához kötött, és a járműnyilvántartásba történő
bejegyzést megelőző, előzetes eredetiségvizsgálat részletszabályait. A gépjármű
tulajdonosokat érintő lényeges változás, hogy megszűnik a jelenlegi, un. sárgacsekkes
befizetési lehetőség. 2010. január 1-jét követően, az e tevékenységre a hatósággal
megállapodást kötött vizsgálóállomások helyszínén lehet befizetni az eljárás díját.
Budapest, 2010. január 14.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság